Kompletné spracovanie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, miezd, daňové a účtovné poadenstvo.

Vedenie a spracovanie účtovníctva

 • komplexné spracovanie účtovníctva pre FO a PO v systéme JÚ alebo PÚ
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • príprava dokladov a vystavovanie dokladov
 • spracovanie dokladov v systéme JÚ alebo PÚ
 • posudzovanie oprávnenosti dokladov
 • vedenie účtovných kníh
 • vypracovanie účtovnej závierky
 • poradenstvo a zastupovanie v daňovom konaní a pred inými inštitúciami

Spracovanie daní - vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní a účtovných výkazov

 • daň z príjmu – FO typ A
 • daň z príjmu – FO typ B
 • daň z príjmu – PO
 • daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve
 • účtovné výkazy v podvojnom účtovníctve
 • daň z motorových vozidiel
 • daň z nehnuteľností

Spracovanie miezd a personalistika

 • komplexná evidencia miezd a personalistiky
 • všetky činnosti súvisiace s nástupom a výstupom zamestnanca
 • výpočet miezd odvodov a preddavkov do poistných fondov
 • vedenie všetkej potrebnej mzdovej evidencie
 • vystavovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov
 • zastupovanie na daňovom úrade a v poisťovniach
 • upozornenia na legislatívne zmeny týkajúce sa miezd a personalistiky
 • konzultácie a kontrola miezd s klientom
 • vystavovanie príkazov na úhradu
 • ročné hlásenia a vyúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
 • ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne

 

Kontaktný formulár

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Kontakt

Flash Express s.r.o

Servis
Odťahová služba
NON-STOP

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode